Chính sách thanh toán – PHỤ KIỆN BÓNG RỔ - PHUKIENBONGRO.COM

19002191 - IG: phukienbongro.vn - Email: phukienbongro@gmail.com

Chính sách thanh toán

Khi mua sản phẩm trên website PHUKIENBONGRO.COM, khách hàng có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức thanh toán cho đơn hàng của mình:

1. Các hình thức thanh toán

1.1 Thanh toán trả trước: Là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

(i) Chuyển khoản

Khách hàng chuyển khoản với nội dung HOTEN_WEBPKBR thông qua tài khoản ngân hàng sau:


  • Số tài khoản: 

  • Số tài khoản: 

  • Số tài khoản: 

  • Số tài khoản: 

- Hình thức thanh toán mặc định theo đơn hàng trước đó (Khách hàng có thể tùy chọn thay đổi hình thức thanh toán khác).

(ii) Tiền mặt

1.2 Thanh toán trả sau: Là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi PHUKIENBONGRO.COM giao hàng COD từ các đơn vị vận chuyển.

2. Quy định áp dụng thanh toán

2.1 Thanh toán trả trước:

Được áp dụng cho các đơn hàng bao gồm sản phẩm thiết kế riêng theo yêu cầu, giá trị và số lượng sản phẩm lớn.

2.1 Thanh toán trả sau:

Được áp dụng cho các đơn hàng bao gồm sản phẩm có sẵn, không phải thiết kế và in theo yêu cầu riêng của khách hàng.

3. Quy định kết hợp các hình thức thanh toán:

Được áp dụng cho các đơn hàng bao gồm sản phẩm thiết kế riêng theo yêu cầu, giá trị, số lượng sản phẩm theo quy định và đối với các sản phẩm có sẵn.