ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG RỔ CHUYÊN NGHIỆP VIỆT NAM MỚI NHẤT

Liên đoàn bóng rổ Việt Nam chính thức ban hành sửa đổi, bổ sung điều lệ giải bóng rổ chuyên nghiệp việt nam – vba 5×5 năm 2020...

Quyết định số 353/QĐ-VBF của Liên đoàn bóng rổ Việt Nam về việc ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Giải Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam – VBA 5×5 năm 2020 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Giải vô địch Bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam - VBA 5x5 năm 2020 

 1. Bổ sung khoản 5.4, Điều 5 như sau: 

“5.4 Hợp đồng thi đấu mười bốn (14) ngày.

 5.4.1 Đây là hợp đồng thi đấu với thời gian tối đa là mười bốn (14) ngày dành cho các vận động viên người nước ngoài hoặc vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội được ưu tiên. 

5.4.2 Mỗi đội bóng được phép ký tối đa hai (02) hợp đồng thi đấu mười bốn (14) ngày dành cho vận động viên người nước ngoài và một (01) hợp đồng thi đấu mười bốn (14) ngày vận động viên gốc Việt Nam/vận động viên nội được ưu tiên trong một (01) mùa giải.

5.4.3 Đối tượng áp dụng:

5.4.3.1 Đối với vận động viên người nước ngoài: mỗi đội bóng được ký hợp đồng mười bốn (14) ngày trong trường hợp vận động viên người nước ngoài của đội bóng bị chấn thương nhẹ, cần thời gian nghỉ ngơi, hồi phục trong khoảng thời gian ngắn hạn. 

5.4.3.2 Đối với vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội được ưu tiên đội bóng được ký hợp đồng mười bốn (14) ngày với: 

 • Vận động viên có tên trong Danh sách tuyển chọn. 

Vận động viên được đội bóng đăng ký trong danh sách chờ. 

 • Vận động viên đăng ký tự do sau thời hạn công bố danh sách vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội được ưu tiên của VBA. 

5.4.4 Các quy định khác:

5.4.4.1 Vận động viên ký hợp đồng thi đấu mười bốn (14) ngày chỉ được thi đấu tối đa ba (03) trận đấu trong thời hạn của hợp đồng. 

5.4.4.2 Mỗi vận động viên chỉ được phép ký tối đa một (01) hợp đồng thi đấu 

mười bốn (14) ngày trong cùng một (01) mùa giải. 

5.4.4.3 Trong thời gian bị thay thế tạm thời, các vận động viên người nước ngoài hoặc vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội được ưu tiên sẽ không được phép đăng ký thi đấu. 

5.4.5 Các điều khoản về tiêu chuẩn vận động viên, mức lương, hồ sơ đăng ký thay thế vận động viên tạm thời bằng hợp đồng thi đấu mười bốn (14) ngày vẫn phải tuân thủ các quy định của điều lệ, quy chế của giải đấu. 

5.4.6 Quy định về tiền lương của vận động viên ký hợp đồng mười bốn (14) ngày: 

 • Vận động viên người nước ngoài sẽ nhận mức lương tối đa là 17,625,000 đồng (tương đương 750 USD). 
 • Vận động viên gốc Việt Nam và vận động viên nội ưu tiên sẽ nhận mức lương tối đa là 15,275,000 đồng (tương đương 600 USD). Khoản chi trả lương dành cho hợp đồng mười bốn (14) ngày không tính vào Quỹ lương chung của đội bóng.”. 
 1. Bổ sung khoản 7.3 vào Điều 7 như sau: 

“7.3 Danh sách chờ.

7.3.1 Danh sách chờ là danh sách bao gồm các đối tượng vận động viên của mùa giải VBA 2020 như sau: 

 • Vận động viên người nước ngoài đăng ký tự do. 
 • Vận động viên người nước ngoài được đội bóng đăng ký trước thời hạn hai phần ba (2/3) mùa giải. 
 • Vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội ưu tiên đăng ký tự do sau thời gian VBA công bố danh sách vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội ưu tiên cho mùa giải 2020. 
 • Vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội ưu tiên được các đội bóng đăng ký tham dự VBA 2020. 

7.3.2 Sau thời hạn đăng ký danh sách thi đấu mùa giải, các vận động viên gốc Việt Nam và vận động viên nội ưu tiên có tên trong Danh sách tuyển chọn (Draft pool list) sẽ được đăng ký vào danh sách chờ. 

7.3.3 Mỗi đội bóng chỉ được phép đăng ký một (01) vận động viên gốc Việt Nam hoặc vận động viên nội được ưu tiên trong danh sách chờ trong một (01) mùa giải. 

7.3.4 Tuyển chọn vận động viên trong danh sách chờ: 

7.3.4.1 Các đội bóng được quyền tự do tiếp cận các vận động viên người nước ngoài, vận động viên gốc Việt Nam và vận động viên nội ưu tiên đăng ký tự do hoặc vận động viên gốc Việt Nam và vận động viên nội ưu tiên có tên trong Danh sách tuyển chọn. 

7.3.4.2 Trường hợp vận động viên người nước ngoài, vận động viên gốc Việt Nam và vận động viên nội ưu tiên được một (01) đội bóng đăng ký: 

 • Mỗi đội bóng được phép đăng ký vận động viên người nước ngoài, vận động viên gốc Việt Nam và vận động viên nội ưu tiên vào danh sách chờ trước thời hạn hai phần ba (2/3) mùa giải. 
 • Các đội bóng khác không được phép tiếp cận vận động viên người nước ngoài, vận động viên gốc Việt Nam và vận động viên nội ưu tiên đã được một (01) đội bóng khác đăng ký. 

7.3.5 Thời hạn đăng ký danh sách chờ do Giám đốc điều hành VBA 2020 quyết định và thông báo tới các đội bóng. Sau thời hạn đăng ký Danh sách chờ, Ban Giám Sát sẽ tổng hợp và công bố danh sách vận động viên người nước ngoài, vận động viên gốc Việt và vận động viên nội ưu tiên đến toàn thể các đội bóng.”.


 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 8.2.5, Điều 8 như sau: 

“8.2.5 Vận động viên bị thay thế sẽ không được phép thi đấu cho bất kỳ đội bóng nào trong cùng một (01) mùa giải trong trường hợp vận động viên bị kỷ luật hoặc vi phạm hợp đồng với đội bóng cũ.”. 


 1. Bổ sung khoản 8.2.6 và khoản 8.2.7 vào Điều 8 như sau: 

“8.2.6 Trường hợp thay thế tạm thời do vận động viên người nước ngoài bị chấn thương ngắn hạn, cần có thời gian hồi phục trong vòng mười bốn (14) ngày. 

8.2.6.1 Đội bóng sẽ được phép thay thế tạm thời vận động viên người nước ngoài bị chấn thương bằng một (01) vận động viên người nước ngoài khác. 

8.2.6.2 Hợp đồng của vận động viên thay thế tuân thủ các quy định tại Điều 5.4 - Điều lệ VBA 5x5 năm 2020. 8.2.6.3 Giai đoạn từ đầu mùa giải đến hai phần ba (2/3) mùa giải: 

 • Mỗi đội bóng có một (01) quyền thay thế tạm thời vận động viên người nước ngoài bị chấn thương. 
 • Đội bóng được phép tự do tìm kiếm vận động viên người nước ngoài thay thế tạm thời. 

8.2.6.4 Giai đoạn từ hai phần ba (2/3) mùa giải đến trước khi bắt đầu vòng đấu loại trực tiếp (Playoffs và Finals): 

 • Mỗi đội bóng có một (01) quyền thay thế tạm thời vận động viên người nước ngoài bị chấn thương. 
 • Đội bóng chỉ được phép thay thế tạm thời vận động viên nước ngoài bị chấn thương bằng một (01) vận động viên có tên trong danh sách chờ. 
 • Trường hợp đội bóng đã hết quyền thay thế tạm thời vận động viên người nước ngoài bị chấn thương, đội bóng sẽ được phép thi đấu mà không có vận động viên người nước ngoài trên sân.

8.2.6.5 Các quy định về việc giám định chấn thương, hồ sơ đăng ký thay thế sẽ phải tuân thủ theo đúng quy định của điều lệ, quy chế VBA2020, 

8.2.7 Trường hợp đăng ký thay thế tạm thời vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội được ưu tiên: 

8.2.7.1 Mỗi đội bóng có một (01) quyền thay thế tạm thời vận động viên gốc Việt Nam hoặc vận động viên nội được ưu tiên trong một (01) mùa giải. 

8.2.7.2 Hợp đồng của vận động viên thay thế tuân theo quy định tại Điều 5.4 – Điều lệ VBA 5x5 năm 2020. 

8.2.8 Đội bóng sẽ không được phép đăng ký thay thế những vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội được ưu tiên đăng ký tham dự VBA2020 sau thời hạn đăng ký tham gia Danh sách tuyển chọn hoặc các vận động viên gốc Việt Nam, vận động viên nội được ưu tiên do đội bóng đăng ký trong Danh sách chờ.”

 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 18.1.2 như sau:

“18.1.2. Việc xử lý vi phạm dựa trên mức độ của hành vi vi phạm. 

18.1.2.1 Các cá nhân, tập thể, tổ chức dù ở bất cứ cương vị nào, nếu vi phạm đều được xem xét, xử lý vi phạm kịp thời, khách quan, nghiêm minh, đúng quy định. 

18.1.2.2 Quá trình xử lý vi phạm phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả gây ra, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bình và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, hoặc hậu quả đã gây ra...trước khi áp dụng hình thức xử lý vi phạm. 

18.1.2.3 Huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, thành viên Ban Huấn luyện của các đội bóng nếu có hành vi can thiệp, tạo sức ép với vận động viên, cấp 

dưới thuộc đơn vị công tác của mình đòi hỏi ngoài quy định điều lệ, ngoài mong muốn của vận động viên hoặc thi đấu dưới sức, không thi đấu ... (các đối tượng đều trực tiếp cùng một đơn vị chủ quản) thông qua lời nói, cử chỉ hay bất cứ hành động khác trong quá trình các câu lạc bộ chuyên nghiệp tuyển chọn vận động viên hoặc vận động viên đang thi đấu cho câu lạc bộ không thuộc câu lạc bộ Huấn luyện viên, trợ lý huấn luyện viên, thành viên Ban huấn luyện làm việc nhằm làm cho vận động viên) thì phải được xử lý nghiêm minh bằng cả hai hình thức cấm tham gia VBA từ có thời hạn đến cấm vĩnh viễn và phạt tiền. 

Điều 2. Tổng Thư ký, các Phó Tổng Thư ký, Văn phòng Liên đoàn, các Ban, Tiểu Ban của Liên đoàn, Đơn vị tổ chức điều hành Giải, Giám đốc điều hành giải, các câu lạc bộ bóng rổ chuyên nghiệp, các tập thể, huấn luyện viên, trọng tài, giám sát, vận động viên, nhân viên và cá nhân có liên quan theo trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Khoản 18.1.2.3 áp dụng khi hành vi vi phạm xảy ra.